Головна » Статті » Довідник школяра. Готуємось до ЗНО » Довідкові матеріали із української літератури

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ Доповідь про письменника

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Доповідь про письменника

Відомий український прозаїк, поет і драматург Юрій Іванович

Яновський народився 27 серпня 1902 року на хуторі Майєрове на Єли_

саветградщині (нині село Нечаївка Кіровоградської області) в заможній

селянській родині. У 1911–1919 роках Ю. Яновський навчався в Єли_

саветградському реальному училищі, яке закінчив із золотою медал_

лю. До 1921року він працював у різних установах Елисаветграда.

1922 року Ю. Яновський вступив на електромеханічний факультет

Київського політехнічного інституту, звідки через два роки навчання

його виключили за приховування соціального походження. Друкува_

тися Ю. Яновський почав з 1922 року, дебютувавши віршами російсь_

кою мовою. 1924 року був надрукований перший вірш українською

мовою «Дзвін».

1925 року молодий поет переїхав до Харкова, де працював у ре_

дакції журналу «Кіно», очолюваного М. Семенком. Того ж року

вийшла перша книжка новел Ю. Яновського «Мамутові бивні».

1926 року він став редактором ВФУКУ (Всеукраїнського фотокіно_

управління) і переїхав до Одеси, де обіймав посаду головного редактора

кінофабрики. Після звільнення 1927 року Ю. Яновський повернувся

до Харкова, де активно включився до літературного життя, ставши

членом ВАПЛІТЕ з першого дня її заснування. Після ліквідації ВАПЛІТЕ

він і далі належав до позагрупового середовища М. Хвильового. 1929

року разом з усіма колишніми ваплітянами письменник брав активну

участь у творенні місячника «Літературний ярмарок». Наприкінці 1929

року Ю. Яновський стає членом і засновником нової літературної орга_

нізації ПРОЛІТФРОНТ. Разом з цією організацією він пережив її

ліквідацію за наказом партії 1931 року та перейшов до офіційної спілки

письменників.

На цей період припадає період розквіту таланту Ю. Яновського. 1927

року з’являється збірка новел «Кров землі», а наступного — книжка по_

езій «Прекрасна УТ». Роман «Майстер корабля» (1928), написаний ав_

тором на основі досвіду роботи редактором Одеської кінофабрики, одра_

зу був сприйнятий критикою як новаторське явище в українській літературі.

Наступний роман «Чотири шаблі» (1930), який по праву вважається од_

ним із найкращих творів української літератури, викликав гостру негатив_

ну реакцію офіційної критики і понад п’ятдесят років не видавався в УРСР.

Письменник потрапив в опалу до офіційної влади. Роман у новелах «Верш_

ники» (1935), в якому Ю. Яновський спробував виправити «ідеологічні

помилки» попереднього твору, зміг з’явитися друком лише в російському

перекладі в Москві, де після офіційного обговорення було дано дозвіл на

друк твору в Україні.

Невдовзі Ю. Яновський написав п’єсу «Дума про Британку» (1937)

до 20_річчя Жовтневої революції, яка мала успіх на радянській сцені.

1939 року письменник переїхав до Києва і очолив редакцію журналу «Ук_

раїнська література» (з 1946 року — «Вітчизна»). Під час війни журнал

видавався в Уфі, і Ю. Яновський фактично став координатором тогочас_

ного українського літературного процесу. За роки війни письменник на_

писав драму «Син династії» (1942) та видав збірку оповідань «Земля

батьків» (1944).

Однак по війні на нього чекали нові неприємності. 1946 року «за про_

паганду буржуазно_націоналістичної ідеології» на сторінках редаговано_

го ним журналу «Вітчизна» Ю. Яновського звільнили з посади головно_

го редактора, а наступного року ідеологічного розгрому зазнав його новий

роман «Жива вода», який вже після смерті автора вийшов у спотворено_

му вигляді під назвою «Мир» (1956). Полегшення прийшло лише 1949

року, коли письменникові було присуджено Сталінську премію за збірку

«Київські оповідання». 1953 року Ю. Яновський видав драму «Дочка про_

курора», яка користувалася успіхом у глядачів.

Помер Ю. Яновський 25 лютого 1954 року в Києві.

Категорія: Довідкові матеріали із української літератури | Додав: uthitel (25.03.2018)
Переглядів: 33 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]